Pompy wysokociśnieniowe

Pompy wysokociśnieniowe stanowią najważniejszy element systemu cięcia wodą. Przy zwiększonym ciśnieniu wody, pompa kieruje wodę do głowicy tnącej, z której strumień wody wypływa z olbrzymią prędkością przez niewielki otwór wylotowy . Tak istotne zadanie zmusza pompę do spełniania wysokich wymagań eksploatacyjnych i dużej dokładności.